På grunn av smittevernreglane kunne ein ikkje arrangera nokon presentasjon då bygdebøkene Heimar og folk i Sandeid kom ut. Vindafjord kommune i samarbeid med Bygdeboknemnda og UIS kalla difor inn til ein kulturkveld på Samfunnshuset 19. oktober kor ein presenterte bøkene og orienterte om arbeidet. For interesserte legg vi her ved presentasjonane som vart brukt:

Livshistorier og samfunnsutvikling i busetnadssoga

Bygd, grend og gard i Sandeid

Tun, teig og kart - Jordskifte på Nedra Helgevoll i 1890-åra