Det blir historiekveld I Austerheimsbygda 19. februar Kl 19.00!
Med Austrheimsbygda og Longårsdalen midt i landet
-om hardingar, husmannsjenter, bondekoner, søskenlag og andre nyskaparar

Innlegg/foredrag  av Nils Olav Østrem.
Sett av kvelden, alle er hjarteleg velkommne!

Med vennleg helsing
Skjold og Vats sogelag