Den gamle muren Gustav Gjerdevik Dikt     2020 7
Fredsvåren 1945   Krigsminne     2020 8
"Ho forlangde også ordet", ( Lis Tokheim) Nils Tokheim Portrett   Sandeid 2020 16
Skeiserevolusjon og sjøslag på Skjoldafjorden Arne Martin Kalstveit   Ungdomsminne Skjold 2022 23
Oppgansgssager i Øvre Vats Jon Olav velde   Jordbruk Vats 2020 26
Binnene onda Gullbergnibbo Torgeir Klungland   Ungdomsminne Ølen 2020 30
Stølar i Vikedal Anne Berit Skipevåg Tveit   Jordbruk Vikedal 2020 35
Nmatauk på Vindastranda på 1800-talet Bjørn Nybru   Jordbruk Imsland 2020 38
Harris Birkeland Rune Birkeland Portrett   Vikebygd 2020 40
Å bera fisk til fjells Turid Rødne   Jakt og fiske Sandeid 2020 44
Soldat nr. 10828 fortel ( Gunnar Dalen ) Gunnar Dalen Krigsminne   Bjoa 2020 48
Dei slipta bajonettane Ingolf Vevatne Krigsminne   Ølen 2020 52
Konfirmasjonskåpa mi Liv Hanssen Krigsminne   Bjoa 2020 52
Tannkost i krisetid Liv Hanssen Krigsminne   Bjoa 2020 52
Frå dagboka til Ola Stokka Ola Stokka Dagbok   Vats 2020 53
Den siste telefondama på Bjoa, Aasta Hjellestad Marit Tvedt Portrett   Bjoa 2020 56
Arkeologi over Haraldseid Håkon Reiersen m. fl.   Arkeologiske funn Skjold 2020 59
Gamle Bilete         2020 70
Om fraktebåten Jo, og båteigar Knut Lunde Bernt Berntsen Portrett Maritimt Ølensvåg 2020 74
Far var krigsseglar Signe Alice Birkeland Krigsminne   Vikebygd 2020 77
Gullåra i Lysenuten Nils Reimers   Bergverk Vikedal 2020 80
Ei forordning frå krigens dagar Tomas Finnvik Krigsminne   Imsland 2020 85
Mat og matskikkar, lam Anne-Lise Døvik Mat og matskikkar     2020 86
Brisling i landnot Ivar Finnvik   Jakt og fiske Imsland 2020 90
Ei mor-og eit liv i dei harde trettiåra Anne-Lise Døvik Portrett   Vats 2020 93
Sandeid Sanitetsforening  100 år Nils Tokheim   Kultur og fritid Sandeid 2020 98
17 år, og i arbeid Einar Askeland   Ungdomsminne Skjold 2020 104
Kåta og Kåtabø, gardar med små hus Inge Særheim Stadnamn   Ølensvåg 2020 107
Skulestilar frå Haugsgjerdet Halvor Moxnes   Barndomsminne Bjoa 2020 110
Då fotballen kom til Vindastrånnå Tomas Finnvik   Kultur og fritid Imsland 2020 112
Bjoa Indrettslag 100 år Sigmind Tveit   Kultur og fritid Bjoa 2020 115
Han kunne det meste, Tor Rotten frå Vikebygd Torfinn Dommersnes Portrett   Vikebygd 2020 116
Jubelvåren 1945, eit 75-årsminne Ingvar Meyer Eide Krigsminne   Skjold 2020 120
Ein Grinifange frå Dalsbruket Trygve Hetland Krigsminne   Bjoa 2020 122
Til Amerika  Anders Haugland   Migrasjon Ølen 2020 124
Fangsplass frå steinalderen til vår tid Arvid Staupe   Jakt og fiske Vikedal 2020 128
Vikedal formannsprotokoll 1837-1875 Theodor Imsland Generell   Vikedal 2020 134
Vats Landbrugsforening Olav Velde   Jordbruk Vats 2020 138
Ordtak Liv hanssen Ordtak     2020 143
På bytur med onkel Henrik Arne Martin Kalstveit   Kommunikasjon Skjold 2020 144
Ølen Bedehus i eit historisk perspektiv Torstein Haugen Kyrkje og kristenliv   Ølen 2020 146
På sporet av jernalderens høvdinger…... Hilde Fyllingen   Arkeologiske funn Sandeid 2020 150
Fylkessjå for sau, geit og svin i Vikedal Olav Skigelstrand   Jordbruk Vikedal 2020 154
Glimt frå dagleglivet på Eide Endre Stople   Barndomsminne Sandeid 2020 158
Julegjesten 1945 Liva Skeie Bjørnsen Krigsminne Ungdomsminne Sandeid 2020 162
Hjulbukken  Olav Velde Gamle ting     2020 170
Slik Jan ser det,  Øystein Bratteland Jan Nordtveit På baksida     2020 172
Åleine Askeland, Einar Dikt   Vikedal 2019 7
Eit minne for livet Askeland, Einar   Barndomsminne Skjold 2019 142
Titlands pensjonat Birkeland, Signe Alice Generell   Vikebygd 2019 140
Vennskapen mellom jøden og nazisten Bjørnsen, Liva Skeie Krigsminne   Imsland 2019 92
Forplantningslære Bratteland, Jon   Barndomsminne Vikedal 2019 114
Ein eventyrleg vinter i Vikedal Bø, Ole Aril   Barndomsminne Vikedal 2019 8
Eit unikt tekstilfunn Bøe, Ellen Tjørom   Arkeologiske funn Sandeid 2019 146
Skulegut på 1920-talet Dagsland, Hans Skule   Skjold 2019 160
Gilja på Uro i Ølensvåg Dalen, Lars   Jakt og fiske Ølensvåg 2019 34
Jord- og steinras rundt Ølensfjorden Dalen, Lars Generell Jordbruk Ølen 2019 61
Sten Dueland, ein busspionèr…. Dalen, Lars Portrett   Ølen 2019 134
Eit hitlerbilete, ein gutestrek som….... Dalen, Lars Krigsminne   Ølensvåg 2019 137
Fraktebåten Jeppe Dalen, Lars   Maritimt Ølensvåg 2019 155
Bertha mistet både Dagny og Daniel Tor Dagfinn Danielsen Dommersnes Portrett   Vikebygd 2019 36
I alt handlet for 277,96  (dagbok) Dybdahl, Henrik / Østrem, Nils Olav Dagbok   Skjold 2019 103
Jens Kristisn Dørheim frå Hiksdal Dørheim, Eirik Vetrus Min familie i historia   Ølen 2019 120
Mat og matskikkar  (sild) Døvik, Anne-Lise Mat og matskikkar Hushald   2019 112
Fjelland & Fjelland Døvik, Anne-Lise   Bedriftshistorie Vats 2019 148
Mitt opphald i abeidstenesta (AT) Eide, Ingvar Mayer Krigsminne   Skjold 2019 74
Bismarvekta Finnvik, Tomas Gamle ting     2019 170
Ordtak Hanssen, Liv Ordtak     2019 125
Svolt i Vindafjord? Haugen, Torstein   Hushald   2019 126
Kongens gamle postveg Haugland, Anders   Kommunikasjon Ølen 2019 20
Dei gløymde gravplassane Haugland, Anders Kyrkje og kristenliv   Ølen 2019 152
Bonde og emissær Haugland, Oddvar Kyrkje og kristenliv Kultur og fritid Imsland 2019 46
Garden Imsland Imsland, Theodor   Jordbruk Imsland 2019 28
Prestelånet Imsland, Theodor   Jordbruk Imsland 2019 33
Han er ikkje superhelt, men han er min helt Jansen, Solfrid Marie Portrett   Sandeid 2019 132
Søndagsslaget om eit skjerereir i Skjold Kalstveit, Arne Martin   Ungdomsminne Skjold 2019 116
Klimadebatt i Morgenbladet i 1823 Kielland, Morten H Generell   Vikedal 2019 130
Grustaket på Sagi Langelandsvik, Einar   Bedriftshistorie Skjold 2019 100
Løypestrenger og hemmelige hytter i Sandeid Larsen, Asbjørn Generell   Sandeid 2019 97
Då Petter Strømsing vitja Ølen Lillehammer, Arnvid   Kultur og fritid Ølen 2019 58
Frå Waisenhuset til Bjoa Listog, Gunnar Portrett Helse og sosial Bjoa 2019 64
Til Nedstrand på ungdomsskule Listog, Gunnar Skule Ungdomsminne Skjold 2019 94
Det perfekte kastet Skien, John   Barndomsminne Bjoa 2019 138
To plass - to kvinneliv Skigelstrand, Olav Portrett   Sandeid 2019 14
Torgils av Ihle ig pave Clements VII Staupe, Arvid Portrett   Sandeid 2019 53
Skrivemåten av stadnamn Særheim, Inge Stadnamn     2019 108
Marie Rotvoll Sørvåg, Ingrid Mathilde Portrett   Vikebygd 2019 119
Hotellet i Vikebygd Sørvåg, Ingrid Mathilde Generell   Vikebygd 2019 158
Portrett frå Stokkadalen Torstveit, Leiv Portrett   Vats 2019 85
Lars Tveit - postmannen i Hagen Tveit, Anne Berit Skipavåg Portrett Kommunikasjon Vikedal 2019 48
Eggjaleitet "Vakraste utsikta i landet" Tveit, Jens   Barndomsminne Skjold 2019 18
Oppvekst på 50- og 60-talet Tveit, Marit m/fleire   Ungdomsminne Bjoa 2019 23
Eit ungdomsminne Velde, Olav   Ungdomsminne Vats 2019 40
"Stygg mineringsulukke i Vats" Velde, Olav Fråflytta buplasser Jordbruk Vats 2019 156
Pengesetlar trykte på Ohm Velde, Olav Frå farne tider   Vats 2019 169
Perahuset Vik, Per Generell   Vikebygd 2019 70
Slåttekar i Vikedal og Skjold Østrem, Nils Olav Portrett Jordbruk Vikedal 2019 43
To ulike hundreårsjubileum Østrem, Nils Olav Generell     2019 144
Landskapsbilete før og nå   Landskapsbilete før og nå Natur Vikedal 2019 143

 

Tittel Forfattar Emne 1 Emne 2 Bygd  År Side
Song til Vikedal Haugan, Monica Dikt   Vikedal 2017 7
Tomas Finnvik-eit lokalhistorisk leksikon Listog, Gunnar Portrett   Imsland 2017 8
Hjemkomsten Heggland, Ruth Krigsminne Maritimt Vikebygd 2017 11
Sjurstøl Tveit, Anne Berit Skipavåg Portrett   Vikedal 2017 12
Minne frå krigsåra 1940-1945 Bjørnsen, Liva Skeie Krigsminne   Sandeid 2017 16
Raunesulukka Velde, Olav Dagbok Kommunikasjon Vats 2017 20
Ulukkesbåten DS "Sandeid" Finnvik, Tomas   Maritimt   2017 30
Gylden årgang i gamle Skjold Nonslid, Ingebjørg m. fl.   Barndomsminne Skjold 2017 31
Daglegliv under krigen i gamle Vikebygd kommune Årvik, Marielle Legøy Krigsminne   Vikebygd 2017 38
Fruktdyrking i Imsland Finnvik, Tomas   Jordbruk Imsland 2017 45
Mat og matskikkar.  Lefse Døvik, Anne-Lise   Hushald   2017 50
Lauvikkaien-og det å borda båten Sandvik, Trygve   Kommunikasjon Vikedal 2017 52
Langeland skule Langelandsvik, Einar   Skule Skjold 2017 56
Jean, ein sjeldan innvandrar Døvik, Anne-Lise   Migrasjon Vats 2017 72
Frå dagboka til Henrik Dybdahl Dybdahl, Henrik Dagbok Jordbruk Skjold 2017 76
På lærarskulen Grønnestad, Erik   Ungdomsminne Sandeid 2017 84
Tippoldefar Adolf Julius Sømme Dagsland, Sunniva Indreland Portrett   Vikedal 2017 88
Den ukjende bestefaren Listog, Gunnar Portrett   Skjold 2017 93
Skulesaka i Skjold Tveit, Ingart Lasse   Skule Skjold 2017 98
Rønnevikhytta-notat i ei hyttebok Tveit, Anne Berit Skipavåg   Ungdomsminne Vikedal 2017 102
Det er eit under at me voks opp Landa, Leif   Barndomsminne Vats 2017 110
Og då lo eg Askeland, Einar   Barndomsminne Skjold 2017 112
Innføring av "Særskilte skolekommuner" i Sandeid og Imsland Imsland, Theodor Generell   Imsland 2017 114
Eid føretaksam men hissig skjoldaprest Listog, Gunnar Kyrkje   Skjold 2017 116
Frå Skipavåg til presidentmord Skipavåg, Lars B. og Bjarte Generell   Imsland 2017 120
Politivedtækter for Skjolds herred   Frå farne tider   Skjold 2017 128
Stolpamål   På baksida   Skjold 2017 132
Historia om ein Buick… Dalen, Lars,    Lunde, Terje Portrett Barndomsminne Ølensvåg 2018 8
  Orgland, Ivar Dikt     2018 7
Ingrid i Søre Bjørndalen Reimers, Nils   Jordbruk Vikedal 2018 14
Kassadagbok Imsland sokn… Imsland, Theodor   Helse og sosial Imsland 2018 18
Frå Sandeid til Stavanger Skeie Bjørnsen, Liva   Ungdomsminne Sandeid 2018 22
Gammalt kart Haugland, Anders Stadnamn Kommunikasjon Ølen  2018 25
Skuletur juni 1939 Hanssen, Liv   Barndomsminne Bjoa 2018 26
Barndomsminne frå Vikebygd Øren, Jon   Barndomsminne Vikebygd 2018 28
Pernille frå Sunnfjord Kalstveit, Arne-Martin Skule Barndomsminne Skjold 2018 31
Frå Romsdalen til Øvre Vats Eidhammer, Nils Olav  og Sørås, Odd Portrett   Vats 2018 34
Gjer døra høg Haakull, Øyvind og Svein Kyrkje Barndomsminne Skjold 2018 42
Gravferd i Vikedal Reimers Grønnestad, Magnhild, Kyrkje Barndomsminne Vikedal 2018 45
Frå Berlin til Vats Landa, Leif   Barndomsminne Vats 2018 46
Ølen Møbel- bedriftshistorie Henriksen, Silje   Bedriftshistorie Ølen 2018 48
Skuleveg over Vindafjorden Finnvik, Tomas Skule Kommunikasjon Imsland 2018 54
Blodmat Døvik, Anne-Lise Mat og matskikkar Hushald   2018 57
Grenda mi Grønnestad, Erik   Barndomsminne Sandeid 2018 58
Anna er i dag gaaen…… Dybdahl, Henrik Dagbok Jordbruk   2018 62
Saga på Tunge Tveit, Sigmund   Jordbruk Bjoa 2018 66
Mila på Tunge Tveit, Sigmund   Jordbruk Bjoa 2018 69
Den gløymde barneheimen Vikedal, Ola   Helse og sosial Vikedal 2018 86
Sandeid før og nå   Landskapsbilete før og nå   Sandeid 2018 89
Lundenesstemnet Borgemyr, Arne Kyrkje og kristenliv   Ølensvåg 2018 90
Fredsmannen Olav Sætre Harang, Mari Therese Krigsminne   Skjold 2018 96
Senkinga av Vatsvatnet Velde, Olav   Jordbruk Vats 2018 102
Dølen ser versover Listog, Gunnar Prosa Prosa   2018 107
Rygjabø husmorskule Døvik, Anne-Lise Skule     2018 110
Dikt til tante Alma Heggland, Ruth Dikt   Vikebygd 2018 115
Nei, uff då! Askeland, Einar   Barndomsminne Skjold 2018 116
Anne Marie Reimers Skipevåg Andreassen, Tone Portrett   Vikedal 2018 118
Har `u sitt-tron? Skigelstrand, Olav Portrett   Sandeid 2018 124
Ordtøke Hanssen, Liv Ordtøke På folkemunne   2018 127
Ei naudslakta kvige Imsland, Theodor   Jordbruk Imsland 2018 128
Den gamle lindeallèen i Ølen Endresen, Sigurd   Natur Ølen 2018 130
Bedehuset Betlehem Sørvåg, Ingrid Mathilde Kyrkje og kristenliv   Vikebygd 2018 132
Pionerene i Ilsvåg Kaldheim, Morten   Bedriftshistorie Sandeid 2018 136
Kistene og tina i Sandvik Sandvik, Trygve   Interiør Vikedal 2018 142
Doktorbustaden i Ølen Haugland, Anders   Helse og sosial Ølen 2018 146
Blant sauer og nordmenn i Montana Nerheim, Gunnar   Migrasjon Vats 2018 148
Om fraktebåten Platina og Berge Sag Dalen, Lars og Lunde, Terje   Bedriftshistorie Ølensvåg 2018 152
Arbeidstjenesten i Skjold Mølstre, Karl Johan Krigsminne   Skjold 2018 158
Kyrkjemuren i Skjold Listog, Gunnar Frå farne tider   Skjold 2018 168
Bartekoppen Finnvik, Tomas Gamle ting     2018 170
Høymol Dalen, Lars På baksida Flora   2018  
Tittel Forfattar Emne 1 Emne 2 Bygd  År Side
Ein sann venn Larsen, Asbjørn Portrett Jordbruk Sandeid 2016 10
Historia om Osmund og Vatsfondet Velde, Olav Portrett Migrasjon Vats 2016 14
H. Halvorsen, handelsmann ved Imslandssjøen Imsland, Theodor Portrett Handel Imsland 2016 21
Redsla kom seglande inn fjorden Holte, Marianne Seglem Krigsminne Barndomsminne Vikedal 2016 25
Tur til Skjoldavik Tveit, Ingart Lasse   Barndomsminne Skjold 2016 30
Truloving hoggen i stein Sørvåg, Ingrid Mathilde Portrett Ungdomsminne Vikebygd 2016 35
Ei utvandrarhistorie Skipevåg, Lars B. Portrett Migrasjon Imsland 2016 37
Jakt og fangst på Torstveit Torstveit, Dagfinn   Jakt og fiske Vats 2016 43
Med Rasmus Viland til Christiania i 1814 Staupe, Arvid   Kommunikasjon   2016 47
Fra Finnmark til Vikedal i 1944 Pedersen, Herdis Krigsminne   Vikedal 2016 53
Frå dagboka til Henrik Dybdahl Dybdahl, Henrik Dagbok   Skjold 2016 57
Husmannsbreva frå Longårsdalen Tautra, P. I. Østrem. N. O.  Portrett Kommunikasjon Skjold 2016 62
Mat og matskikkar/griseslakting Døvik, Anne-Lise   Hushald   2016 67
Forbodstid og dyrlegesprit Imsland, Theodor   Handel Imsland 2016 70
…holdt Liigtale over de 6….. Velde, Olav   Kommunikasjon Vats 2016 72
Et innholdsrikt liv Skeie, Elisabeth Portrett Migrasjon Sandeid 2016 75
Ulven og Ulvavoll Tveit, Anne Berit Skipevåg Portrett Jakt og fiske Vikedal 2016 83
Å få tak i doktor for vel 100 år sidan Sandvik, Trygve   Kommunikasjon Vats 2016 86
Jon Moe, minneord Finnvik, Tomas Portrett     2016 88
Den store jervejakta Moe, Jon Prosa Jakt og fiske   2016 89
Oskar i Holå Listog, Gunnar Portrett Helse og sosial Skjold 2016 108
Då eg prøvde meg som fjosavløysar Grønnestad, Erik   Jordbruk Sandeid 2016 112
Jolekvelden 1901 Stokkedal, Torbjørn    Barndomsminne Vats 2016 114
Juletrefest i 1920-åra Sørvåg, Ingrid Mathilde   Barndomsminne Vikebygd 2016 116
Torleif Knaphus. Frå dagboka del 3 Østrem, Nils Olav Dagbok   Vats 2016 118
Fargeriet i Haraldseidvåg Nilsen, Ragnar   Industri og handverk Skjold 2016 122
Bekkekvernar og kvernstader i Imsland Finnvik, Tomas   Jordbruk Imsland 2016 127
Lukka betre enn forstanden Grønnestad, Erik   Ungdomsminne Sandeid 2016 132
Kommunesamanslåing på 1950-1960-talet Sørvåg, Ingrid Mathilde Generell   Vikebygd 2016 134
Meieridrift i Vats Velde, Olav   Jordbruk Vats 2016 136
På ferdafot Torsteinbu, Tjerand   Skule Imsland 2016 139
Tida rundt krigen Askeland, Einar Krigsminne Barndomsminne Skjold 2016 141
Skattelistene i Imsland sokn 1907-1925 Imsland, Theodor Generell   Imsland 2016 146
Leseselskapet i Skjold Tveit, Ingart Lasse Frå farne tider   Skjold 2016 151
Jøtul 118   På baksida     2016 160