Vindetreet 2009 er nå tilgjengeleg på alle salgstadane. Sjå under. Prisen på denne utgåva er sett til kr 120,-.
Klikk på biletet av framsida til venstre for å sjå denne i full størrelse og innhaldet i den nye utgåva

 
Stader der dei sel Vindetreet
Bokhandlarar

- Ark Sund, Haugesund

- Aksdal Bok & Papir A/S, Aksdal

- Ølen Bok og Papir, Ølen

- Gardum Libris i Stavanger

- Sauda Libris, Sauda

- Ryfylke Bok og Papir, Sand

 

 

Butikkar

- Coop Marked, Skjold

- Vikebygd Landhandel, Vikebygd

- Buo landhandel, Innbjoa

- Coop Marked, Knapphus

- Tors Kolonial, Knapphus

- Sandeid Handelslag

- Sandeid Bensin

- Coop Vikedal

- Joker Vikedal

- Imsland Handelslag, Kvaløy

 

Andre

- Alle bank-kontor i Vindafjord

- Servicetorget i kommunen

- Ryfylkemuseet på Sand

- Bygdamuseet i Vikedal

- Rogaland Historie og Ættesogelag i Stavanger