Historia om ein Buick… Dalen, Lars,    Lunde, Terje Portrett Barndomsminne Ølensvåg 2018 8
  Orgland, Ivar Dikt     2018 7
Ingrid i Søre Bjørndalen Reimers, Nils   Jordbruk Vikedal 2018 14
Kassadagbok Imsland sokn… Imsland, Theodor   Helse og sosial Imsland 2018 18
Frå Sandeid til Stavanger Skeie Bjørnsen, Liva   Ungdomsminne Sandeid 2018 22
Gammalt kart Haugland, Anders Stadnamn Kommunikasjon Ølen  2018 25
Skuletur juni 1939 Hanssen, Liv   Barndomsminne Bjoa 2018 26
Barndomsminne frå Vikebygd Øren, Jon   Barndomsminne Vikebygd 2018 28
Pernille frå Sunnfjord Kalstveit, Arne-Martin Skule Barndomsminne Skjold 2018 31
Frå Romsdalen til Øvre Vats Eidhammer, Nils Olav  og Sørås, Odd Portrett   Vats 2018 34
Gjer døra høg Haakull, Øyvind og Svein Kyrkje Barndomsminne Skjold 2018 42
Gravferd i Vikedal Reimers Grønnestad, Magnhild, Kyrkje Barndomsminne Vikedal 2018 45
Frå Berlin til Vats Landa, Leif   Barndomsminne Vats 2018 46
Ølen Møbel- bedriftshistorie Henriksen, Silje   Bedriftshistorie Ølen 2018 48
Skuleveg over Vindafjorden Finnvik, Tomas Skule Kommunikasjon Imsland 2018 54
Blodmat Døvik, Anne-Lise Mat og matskikkar Hushald   2018 57
Grenda mi Grønnestad, Erik   Barndomsminne Sandeid 2018 58
Anna er i dag gaaen…… Dybdahl, Henrik Dagbok Jordbruk   2018 62
Saga på Tunge Tveit, Sigmund   Jordbruk Bjoa 2018 66
Mila på Tunge Tveit, Sigmund   Jordbruk Bjoa 2018 69
Den gløymde barneheimen Vikedal, Ola   Helse og sosial Vikedal 2018 86
Sandeid før og nå   Landskapsbilete før og nå   Sandeid 2018 89
Lundenesstemnet Borgemyr, Arne Kyrkje og kristenliv   Ølensvåg 2018 90
Fredsmannen Olav Sætre Harang, Mari Therese Krigsminne   Skjold 2018 96
Senkinga av Vatsvatnet Velde, Olav   Jordbruk Vats 2018 102
Dølen ser versover Listog, Gunnar Prosa Prosa   2018 107
Rygjabø husmorskule Døvik, Anne-Lise Skule     2018 110
Dikt til tante Alma Heggland, Ruth Dikt   Vikebygd 2018 115
Nei, uff då! Askeland, Einar   Barndomsminne Skjold 2018 116
Anne Marie Reimers Skipevåg Andreassen, Tone Portrett   Vikedal 2018 118
Har `u sitt-tron? Skigelstrand, Olav Portrett   Sandeid 2018 124
Ordtøke Hanssen, Liv Ordtøke På folkemunne   2018 127
Ei naudslakta kvige Imsland, Theodor   Jordbruk Imsland 2018 128
Den gamle lindeallèen i Ølen Endresen, Sigurd   Natur Ølen 2018 130
Bedehuset Betlehem Sørvåg, Ingrid Mathilde Kyrkje og kristenliv   Vikebygd 2018 132
Pionerene i Ilsvåg Kaldheim, Morten   Bedriftshistorie Sandeid 2018 136
Kistene og tina i Sandvik Sandvik, Trygve   Interiør Vikedal 2018 142
Doktorbustaden i Ølen Haugland, Anders   Helse og sosial Ølen 2018 146
Blant sauer og nordmenn i Montana Nerheim, Gunnar   Migrasjon Vats 2018 148
Om fraktebåten Platina og Berge Sag Dalen, Lars og Lunde, Terje   Bedriftshistorie Ølensvåg 2018 152
Arbeidstjenesten i Skjold Mølstre, Karl Johan Krigsminne   Skjold 2018 158
Kyrkjemuren i Skjold Listog, Gunnar Frå farne tider   Skjold 2018 168
Bartekoppen Finnvik, Tomas Gamle ting     2018 170
Høymol Dalen, Lars På baksida Flora   2018  
Tittel Forfattar Emne 1 Emne 2 Bygd  År Side
Song til Vikedal Haugan, Monica Dikt   Vikedal 2017 7
Tomas Finnvik-eit lokalhistorisk leksikon Listog, Gunnar Portrett   Imsland 2017 8
Hjemkomsten Heggland, Ruth Krigsminne Maritimt Vikebygd 2017 11
Sjurstøl Tveit, Anne Berit Skipavåg Portrett   Vikedal 2017 12
Minne frå krigsåra 1940-1945 Bjørnsen, Liva Skeie Krigsminne   Sandeid 2017 16
Raunesulukka Velde, Olav Dagbok Kommunikasjon Vats 2017 20
Ulukkesbåten DS "Sandeid" Finnvik, Tomas   Maritimt   2017 30
Gylden årgang i gamle Skjold Nonslid, Ingebjørg m. fl.   Barndomsminne Skjold 2017 31
Daglegliv under krigen i gamle Vikebygd kommune Årvik, Marielle Legøy Krigsminne   Vikebygd 2017 38
Fruktdyrking i Imsland Finnvik, Tomas   Jordbruk Imsland 2017 45
Mat og matskikkar.  Lefse Døvik, Anne-Lise   Hushald   2017 50
Lauvikkaien-og det å borda båten Sandvik, Trygve   Kommunikasjon Vikedal 2017 52
Langeland skule Langelandsvik, Einar   Skule Skjold 2017 56
Jean, ein sjeldan innvandrar Døvik, Anne-Lise   Migrasjon Vats 2017 72
Frå dagboka til Henrik Dybdahl Dybdahl, Henrik Dagbok Jordbruk Skjold 2017 76
På lærarskulen Grønnestad, Erik   Ungdomsminne Sandeid 2017 84
Tippoldefar Adolf Julius Sømme Dagsland, Sunniva Indreland Portrett   Vikedal 2017 88
Den ukjende bestefaren Listog, Gunnar Portrett   Skjold 2017 93
Skulesaka i Skjold Tveit, Ingart Lasse   Skule Skjold 2017 98
Rønnevikhytta-notat i ei hyttebok Tveit, Anne Berit Skipavåg   Ungdomsminne Vikedal 2017 102
Det er eit under at me voks opp Landa, Leif   Barndomsminne Vats 2017 110
Og då lo eg Askeland, Einar   Barndomsminne Skjold 2017 112
Innføring av "Særskilte skolekommuner" i Sandeid og Imsland Imsland, Theodor Generell   Imsland 2017 114
Eid føretaksam men hissig skjoldaprest Listog, Gunnar Kyrkje   Skjold 2017 116
Frå Skipavåg til presidentmord Skipavåg, Lars B. og Bjarte Generell   Imsland 2017 120
Politivedtækter for Skjolds herred   Frå farne tider   Skjold 2017 128
Stolpamål   På baksida   Skjold 2017 132
Et liv i "det godes teneste" Eikesdal, Laura  Portrett   Skjold 2015 5
Skinnproduksjon i Øvra Vats Døvik, Anne-Lise Portrett Industri og handverk Vats 2015 8
Kolbrenning i Longåsdalen Bjordal, Dominikus   Jordbruk Vikebygd 2015 11
Ein velstandsprest i Vikedal Finnvik, Tomas  Generell   Vikedal 2015 12
Stereoskopet Imsland, Theodor Generell   Imsland 2015 17
Haustonn Stokkedal, Torbjørn    Jordbruk Vats 2015 21
Frå Orgland til Ådland Listog, Gunnar Dikt Språk Vikebygd 2015 24
Dybdahl-dagboka Dybdahl, Henrik Dagbok Jordbruk Skjold 2015 31
Rikstelefonstasjonen i Nedre Vtas Torstveit, Leiv   Kommunikasjon Vats 2015 34
Søskena frå Strand på Sandeid Staupe, Arvid Henry Generell   Sandeid 2015 38
Jordmor Ingeborg Guldberg, Beret Portrett Helse og sosial Imsland 2015 45
Marta Torstveit, Johannes G. Portrett Helse og sosial Vats 2015 48
Mot det nye livet i Amerika Vikedal, Anna Marie Portrett Migrasjon Vikedal 2015 70
Jeger Grønnestad, Erik Portrett Barndomsminne Sandeid 2015 75
Flygaren frå Stordalen Listog, Gunnar  Portrett Industri og handverk Skjold 2015 78
Brevet frå sjukehuset Bjørnsen, Liva Skeie   Barndomsminne Sandeid 2015 83
Mat og matskikkar Døvik, Anne-Lise   Hushald   2015 85
Historia om Knapphus Sjurseike, Ingrid   Handel Vats 2015 88
På nøytralitetsvakt hausten 1914 Imsland, Theodor Krigsminne   Imsland 2015 92
"Nonslien" Nonslid, Ingebjørg   Handel Skjold 2015 96
Lars Eintveit Larsen, Lars Olav Portrett Barndomsminne Sandeid 2015 103
Ei brur er ei kvern Moe, Jon Generell Prosa   2015 108
Hans Knutsen Kvenndalen Tveit, Anne Berit Skipevåg  Portrett   Vikedal 2015 110
Røyrfiske i Vatsvatnet Landa, Leif   Barndomsminne Vats 2015 116
Lensnannskoner i Skjold/Vats Velde, Olav Frå farne tider Vats 2015 123
Stabbnret på Hundseid Tveit, Anne Berit Skipevåg På baksida Jordbruk Vikedal 2015 124
Tittel Forfattar Emne 1 Emne 2 Bygd  År Side
Ein sann venn Larsen, Asbjørn Portrett Jordbruk Sandeid 2016 10
Historia om Osmund og Vatsfondet Velde, Olav Portrett Migrasjon Vats 2016 14
H. Halvorsen, handelsmann ved Imslandssjøen Imsland, Theodor Portrett Handel Imsland 2016 21
Redsla kom seglande inn fjorden Holte, Marianne Seglem Krigsminne Barndomsminne Vikedal 2016 25
Tur til Skjoldavik Tveit, Ingart Lasse   Barndomsminne Skjold 2016 30
Truloving hoggen i stein Sørvåg, Ingrid Mathilde Portrett Ungdomsminne Vikebygd 2016 35
Ei utvandrarhistorie Skipevåg, Lars B. Portrett Migrasjon Imsland 2016 37
Jakt og fangst på Torstveit Torstveit, Dagfinn   Jakt og fiske Vats 2016 43
Med Rasmus Viland til Christiania i 1814 Staupe, Arvid   Kommunikasjon   2016 47
Fra Finnmark til Vikedal i 1944 Pedersen, Herdis Krigsminne   Vikedal 2016 53
Frå dagboka til Henrik Dybdahl Dybdahl, Henrik Dagbok   Skjold 2016 57
Husmannsbreva frå Longårsdalen Tautra, P. I. Østrem. N. O.  Portrett Kommunikasjon Skjold 2016 62
Mat og matskikkar/griseslakting Døvik, Anne-Lise   Hushald   2016 67
Forbodstid og dyrlegesprit Imsland, Theodor   Handel Imsland 2016 70
…holdt Liigtale over de 6….. Velde, Olav   Kommunikasjon Vats 2016 72
Et innholdsrikt liv Skeie, Elisabeth Portrett Migrasjon Sandeid 2016 75
Ulven og Ulvavoll Tveit, Anne Berit Skipevåg Portrett Jakt og fiske Vikedal 2016 83
Å få tak i doktor for vel 100 år sidan Sandvik, Trygve   Kommunikasjon Vats 2016 86
Jon Moe, minneord Finnvik, Tomas Portrett     2016 88
Den store jervejakta Moe, Jon Prosa Jakt og fiske   2016 89
Oskar i Holå Listog, Gunnar Portrett Helse og sosial Skjold 2016 108
Då eg prøvde meg som fjosavløysar Grønnestad, Erik   Jordbruk Sandeid 2016 112
Jolekvelden 1901 Stokkedal, Torbjørn    Barndomsminne Vats 2016 114
Juletrefest i 1920-åra Sørvåg, Ingrid Mathilde   Barndomsminne Vikebygd 2016 116
Torleif Knaphus. Frå dagboka del 3 Østrem, Nils Olav Dagbok   Vats 2016 118
Fargeriet i Haraldseidvåg Nilsen, Ragnar   Industri og handverk Skjold 2016 122
Bekkekvernar og kvernstader i Imsland Finnvik, Tomas   Jordbruk Imsland 2016 127
Lukka betre enn forstanden Grønnestad, Erik   Ungdomsminne Sandeid 2016 132
Kommunesamanslåing på 1950-1960-talet Sørvåg, Ingrid Mathilde Generell   Vikebygd 2016 134
Meieridrift i Vats Velde, Olav   Jordbruk Vats 2016 136
På ferdafot Torsteinbu, Tjerand   Skule Imsland 2016 139
Tida rundt krigen Askeland, Einar Krigsminne Barndomsminne Skjold 2016 141
Skattelistene i Imsland sokn 1907-1925 Imsland, Theodor Generell   Imsland 2016 146
Leseselskapet i Skjold Tveit, Ingart Lasse Frå farne tider   Skjold 2016 151
Jøtul 118   På baksida     2016 160
VINDETRE - ARTIKLAR 2014  
Forfattar År Side Bygd Tittel
Birgit Veastad Helland 2014 2 Vikebygd  Innside. Dikt: 17. mai
Tomas Finnvik 2014 5 Generell Då folkestyret kom til Vindafjord
Arvid Staupe 2014 9 Sandeid Gardbrukar Rasmus Viland, Ilsvåg - stortingsmann 1814
Lydia H.Helland 2014 17 Generell Min familie – innsats for Noreg før og etter 1814 
Henrik Dybdahl 2014 20 Skjold Dybdahl-dagboka
Marta Utne Haldorsen 2014 24 Vikebygd Johanna Karine Gausvik
Nils Olav Østrem 2014 27 Vats Torleiv Knaphus som lokal mormonevangelist i 1905 - del2
Olav Skigelstrand 2014 32 Generell Å veda
Åsmund Kalstveit 2014 41 Vats Det året Jehans Svantesvodl datt utføre berje og drep seg
Johan Svantesvoll 2014 43 Vats Hund og mann
Jon Moe 2014 44 Generell Rein gris
Theodor Imsland 2014 46 Imsland Bjelland sitt pennalhus - Sjølhjelpa
Erik Grønnestad 2014 49 Sandeid Minne frå krigen - Hestateltet 
Anne Berit Skipevåg 2014 52 Vikedal Anna Gunhilde Backe
Martin Dagsland 2014 54 Skjold Fuglelivet i Stordalen i Skjold
Per Fatland 2014 70 Vats Meieristriden i Vats
Nagell Bjordal 2014 75 Vikebygd Rjomakleiv
Jon Olav Velde/Tomas Finnvik 2014 76 Vats Mekaniseringa skyt fart
Anne Lise Døvik 2014 81 Sandeid Hestehandlaren
Einar Askeland 2014 84 Skjold Ja ja
Anne Kristine Lilleskog Andersen 2014 86 Skjold Tunge bører på unge skuldrer
Erik Waage 2014 92 Vats I kommodeskuffa
Theodor Imsland 2014 94 Imsland Frå Imsland til USA
Anne Lise Døvik 2014 100 Vats Mat og matskikkar
Eldrid Nesheim 2014 103 Skjold Ei lita helsing 
Gunnhild Skeie/Hilda Stople 2014 104 Sandeid Hustvedt & Skeie
Gunnar Listog 2014 108 Generell Tru det den som vil
Jens Tveit 2014 110 Vikebygd Rua sauer og ver i bregdaband
Anne Berit Skipevåg 2014 112 Vikedal Tarald
Theodor Imsland 2014 122 Imsland Frå farne tider