Tunell Koltveit, Erling Dikt   Skjold 2023 7
Utgravinger i Ølen 2021, jernalder Sørskog, Oliver Djøseland   Arkeologiske funn Ølen 2023 8
Muren i Misteindalen Skipevåg, Lars B.   Jordbruk Imsland 2023 14
Doktorbåtforliset i 1947 Sandvik, Trygve   Maritimt Vikedal 2023 17
Marta Honningodden Tokheim, Nils Portrett   Sandeid 2023 20
Skogplanting i Øle på 1950-talet Haugen, Torstein   Jordbruk Ølen  2023 24
Vågen Sjømannsforening Ravatn, Guri   Kultur og fritid Ølensvåg 2023 26
Minner fra oppvekst på Bjoa Gangstø, Steinar   Ungdomsminne Bjoa 2023 33
Kvinner i mitt liv Askeland, Einar   Barndomsminne Skjold 2023 36
Tante Bekka Sørvåg, Ingrid Matilde Portrett   Vikebygd 2023 38
Det var det året det var så kaldt Eidhammer, Nils Olav    Natur Vats 2023 41
Jordmora på Bjoa 1907-1952 Eikeland, Hans-Erik Portrett Helse og sosial Bjoa 2023 44
Sengmat, mat og matskikkar Døvik, Anne- Lise Mat og matskikkar Hushald   2023 52
Lagsavis, Framsteg Imsland, Theodor Skule Kultur og fritid Imsland 2023 54
Barnerim og regler Hanssen, Liv   På folkemunne   2023 59
Ein som ville ha gard Aalvik, Steinar   Jordbruk Sandeid 2023 60
Frå "Styggahåndå" til "Finahåndå" Dagsland, Sigurd   Barndomsminne Skjold 2023 62
Ordtak Hanssen, Liv   På folkemunne   2023 67
Vats-songen, og forfattaren Sivert Johan Ohm Ims, Andreas Bygdasong Kultur og fritid Vats 2023 68
Gamle bilete fortel         2023 72
Gudrun Klungland Clausen, Casper vamen Min familie i historia   Ølen  2023 90
Han gjekk att på si uvigsla grav Haugland, Anders Segn   Ølen  2023 95
Bella Bedford, Quo vadis (kor går me?) Haugsgjerd, Bjarte   Kultur og fritid Skjold 2023 96
Fred er ei det beste Kalstveit, Arne Martin Skule   Skjold 2023 100
Tre hekser Langhelle, Svein Ivar Generell   Vats 2023 105
Slåtte-Svein og trollkvinna Dompi Haugland, Anders Segn   Ølen  2023 107
Bjødn og Ragnhild Fjedle Staupe, Arvid Portrett   Sandeid 2023 108
Soldaten som kom heim med eigen familie Staupe, Arvid Portrett   Sandeid 2023 113
Lars Pedersen Indbjo (1897-1918) Qvale, Per Portrett Helse og sosial Bjoa 2023 115
Gamle skulehus, Imsland Finnvik, Tomas   Skule Imsland 2023 118
Landhndlarar i gamle Vikedal kommune Imsland, Theodor   Handel Vikedal 2023 121
Ulv og ulve-jag på Haugalandet Imsland, Theodor   Jakt og fiske   2023 126
Tobakk - Ei elska og hata vare Dalen, Lars Generell     2023 130
Røykjesug under krigen Velde, Olav Krigsminne   Vats 2023 133
Treskoposten Sørvåg, Ingrid Matilde Skule   Vikebygd 2023 134
Hudskor,  Gamle ting Finnvik, Tomas Gamle ting     2023 139
Hogganvik Landsby, i økologisk og botanisk perspektiv Haugen, Torstein   Natur Vikedal 2023 140
Isfiske på Ålfjorden Eikanger, John    Jakt og fiske Skjold 2023 144
Knapphus,  før og nå   Landskapsbilete før og nå   Vats 2023 147
Romsaøyane -Då der budde folk Sælevik, Ernst Arne Fråflytta buplasser   Bjoa 2023 148
Liv og levemåte på Indra Rødne Auestad, Andreas Fråflytta buplasser   Imsland 2023 150
Kyrkjereis frå Vormestrand Ohm, Cecilie   Kommunikasjon Vikedal 2023 154
Laurits L. Berge Dalen, Lars Portrett Jordbruk Ølensvåg 2023 156
To dåpskjolar Listog, Gunnar Kyrkje og kristenliv   Skjold 2023 158
Utdrag av dagbok Stokka, Ola Dagbok   Vats 2023 160
Handelsmannen Olai Dybdahl Østrem, Nils Olav Frå farne tider Handel Skjold 2023 162
Regler for pust og artikulasjon Hanssen, Liv   På folkemunne   2023 164
Slik  Jan ser det,  Portrett av Berit Stople Jan Nordtveit På baksida   Sandeid 2023 172
Prestanaustet i Haraldseidvågen Østrem, Nils Olav     Skjold 2022 6
Å du for ein dag Askeland, Einar     Skjold 2022 7
Fjedle Bjelland, Sveinung Dikt     2022 8
Lovlause fjell Reimers, Nils     Vikedal 2022 9
1. Skjold KFUM Koltveit, Bjørn Magne   Barndomsminne Skjold 2022 18
Krigsseglar under 2. verdskrig Hundhammer, Elise Krigsminne   Ølen 2022 22
Ryfylke Lufthamn Skipavåg, Lars B.   Kommunikasjon Imsland 2022 26
Har ingemund Gamle bodd i Vats Landa, Inger Bakke   Arkeologiske funn Vats 2022 28
Potet, mat og matskikkar Døvik, Anne-Lise Mat og matskikkar Hushald   2022 34
Kulturprisen 2021         2022 37
Far og mor sitt hus var alltid ope Staupe, Arvid   Barndomsminne Vikedal 2022 38
Soga om pop`en Gjerde, Linn   Ungdomsminne Bjoa 2022 46
Ordtak Hansen, Liv Ordtak     2022 48
På skuletur til dei dårlege jomfruene Haugland, Anders   Barndomsminne Ølensvåg 2022 49
Ivar J. Svendsbøe Orgland, Arild Portrett   Vikebygd 2022 50
Skjoldabu på landsgymnaset Kalstveit, Martin Ivar   Ungdomsminne Skjold 2022 53
Imslandsbuar på gullgraving i Alaska Skipavåg, Lars B.   Migrasjon Imsland 2022 60
Kloppå Berakvam, Martin     Vikedal 2022 62
Imsland før og nå Theodor Imsland Landskapsbilete før og nå   Imsland 2022 67
To brev til ein bror Stangeland, Oddbjørn   Migrasjon Ølensvåg 2022 68
Gamle bilete fortel         2022 72
"Som i Zulu eller paa Madagaskar…" Haugland, Anders Portrett Kultur og fritid Ølen 2022 90
Eg høyrer på låtten din at du kan syngja Brekke, Vigleik Portrett Kultur og fritid Ølensvåg 2022 98
Jordmora  utdanning og arbeid Eikeland, Hans Erik   Helse og sosial Ølen 2022 103
Haugsbu er 100 år Sælevik, Ernst Arne Skule   Bjoa 2022 110
Berge Vik og "KNM Haakon VII" Listog, Gunnar Krigsminne Maritimt Vikebygd 2022 114
Johannes Leiknes Nag, Johannes Leiknes Portrett Handel Vikebygd 2022 119
Fra Snadfrakt til Arriva Shipping Bakka, Dag   Maritimt Ølensvåg 2022 122
Hårband, Frå farne tider Døvik, Anne-Lise  Frå farne tider     2022 129
Utdrag av dagbok Stokka, Ola Dagbok     2022 130
Familien som budde i Sndvik Sandvik, Berge Reidar Portrett Industri og handverk Vikedal 2022 132
Å ta bussen til Sandeid Aalvik, Steinar   Barndomsminne Sandeid 2022 136
Frå bonde til reisande Lillehammer, Arnvid Portrett Helse og sosial Skjold 2022 138
Far Away and Still Close Sørvåg, Ingrid Mathilde   Kunst Vikebygd 2022 143
Kvinne med mange jarn i elden Listog, Gunnar Portrett   Skjold 2022 144
Møkkakjøring med hest Torstveit, Dagfinn   Jordbruk Vats 2022 150
Skulegang i Ølen… Haugen, Torstein Skule   Ølen 2022 152
Jakta "Familien" Ohm, Karl   Maritimt Vikedal 2022 155
Husmannsvandring Østrem, Nils Olav   Jordbruk Skjold 2022 159
Bokomtale Listog, Gunnar Bokomtale     2022 164
Slik Jan ser det,  Portrett av Harald Eintveit Nordtveit, Jan På baksida     2022 172
Den gamle muren Gustav Gjerdevik Dikt     2020 7
Fredsvåren 1945   Krigsminne     2020 8
"Ho forlangde også ordet", ( Lis Tokheim) Nils Tokheim Portrett   Sandeid 2020 16
Skeiserevolusjon og sjøslag på Skjoldafjorden Arne Martin Kalstveit   Ungdomsminne Skjold 2022 23
Oppgansgssager i Øvre Vats Jon Olav velde   Jordbruk Vats 2020 26
Binnene onda Gullbergnibbo Torgeir Klungland   Ungdomsminne Ølen 2020 30
Stølar i Vikedal Anne Berit Skipevåg Tveit   Jordbruk Vikedal 2020 35
Nmatauk på Vindastranda på 1800-talet Bjørn Nybru   Jordbruk Imsland 2020 38
Harris Birkeland Rune Birkeland Portrett   Vikebygd 2020 40
Å bera fisk til fjells Turid Rødne   Jakt og fiske Sandeid 2020 44
Soldat nr. 10828 fortel ( Gunnar Dalen ) Gunnar Dalen Krigsminne   Bjoa 2020 48
Dei slipta bajonettane Ingolf Vevatne Krigsminne   Ølen 2020 52
Konfirmasjonskåpa mi Liv Hanssen Krigsminne   Bjoa 2020 52
Tannkost i krisetid Liv Hanssen Krigsminne   Bjoa 2020 52
Frå dagboka til Ola Stokka Ola Stokka Dagbok   Vats 2020 53
Den siste telefondama på Bjoa, Aasta Hjellestad Marit Tvedt Portrett   Bjoa 2020 56
Arkeologi over Haraldseid Håkon Reiersen m. fl.   Arkeologiske funn Skjold 2020 59
Gamle Bilete         2020 70
Om fraktebåten Jo, og båteigar Knut Lunde Bernt Berntsen Portrett Maritimt Ølensvåg 2020 74
Far var krigsseglar Signe Alice Birkeland Krigsminne   Vikebygd 2020 77
Gullåra i Lysenuten Nils Reimers   Bergverk Vikedal 2020 80
Ei forordning frå krigens dagar Tomas Finnvik Krigsminne   Imsland 2020 85
Mat og matskikkar, lam Anne-Lise Døvik Mat og matskikkar     2020 86
Brisling i landnot Ivar Finnvik   Jakt og fiske Imsland 2020 90
Ei mor-og eit liv i dei harde trettiåra Anne-Lise Døvik Portrett   Vats 2020 93
Sandeid Sanitetsforening  100 år Nils Tokheim   Kultur og fritid Sandeid 2020 98
17 år, og i arbeid Einar Askeland   Ungdomsminne Skjold 2020 104
Kåta og Kåtabø, gardar med små hus Inge Særheim Stadnamn   Ølensvåg 2020 107
Skulestilar frå Haugsgjerdet Halvor Moxnes   Barndomsminne Bjoa 2020 110
Då fotballen kom til Vindastrånnå Tomas Finnvik   Kultur og fritid Imsland 2020 112
Bjoa Indrettslag 100 år Sigmind Tveit   Kultur og fritid Bjoa 2020 115
Han kunne det meste, Tor Rotten frå Vikebygd Torfinn Dommersnes Portrett   Vikebygd 2020 116
Jubelvåren 1945, eit 75-årsminne Ingvar Meyer Eide Krigsminne   Skjold 2020 120
Ein Grinifange frå Dalsbruket Trygve Hetland Krigsminne   Bjoa 2020 122
Til Amerika  Anders Haugland   Migrasjon Ølen 2020 124
Fangsplass frå steinalderen til vår tid Arvid Staupe   Jakt og fiske Vikedal 2020 128
Vikedal formannsprotokoll 1837-1875 Theodor Imsland Generell   Vikedal 2020 134
Vats Landbrugsforening Olav Velde   Jordbruk Vats 2020 138
Ordtak Liv hanssen Ordtak     2020 143
På bytur med onkel Henrik Arne Martin Kalstveit   Kommunikasjon Skjold 2020 144
Ølen Bedehus i eit historisk perspektiv Torstein Haugen Kyrkje og kristenliv   Ølen 2020 146
På sporet av jernalderens høvdinger…... Hilde Fyllingen   Arkeologiske funn Sandeid 2020 150
Fylkessjå for sau, geit og svin i Vikedal Olav Skigelstrand   Jordbruk Vikedal 2020 154
Glimt frå dagleglivet på Eide Endre Stople   Barndomsminne Sandeid 2020 158
Julegjesten 1945 Liva Skeie Bjørnsen Krigsminne Ungdomsminne Sandeid 2020 162
Hjulbukken  Olav Velde Gamle ting     2020 170
Slik Jan ser det,  Øystein Bratteland Jan Nordtveit På baksida     2020 172
Ein dag på tunet Askeland, Einar Dikt     2021 7
Året det var så glatt Vik, Per   Kultur og fritid Skjold 2021 8
Lars Rød Jacobsen, Olaug Bjelland  Portrett   Imsland 2021 11
Toget som spora av… Eikeland, Hans Erik   Kommunikasjon Ølen 2021 14
Siste skomakar og skomakrkone i Sandeid Døvik, Anne-Lise Portrett Industri og handverk Sandeid 2021 22
Lærer Severin Hove sin kamp mot Kong Alkohol Kalstveit, Arne Martin Portrett Kultur og fritid Skjold 2021 26
Skyttarlaga i Øvre Vats Velde, Jon Olav   Kultur og fritid Vats 2021 32
Theodor Fatland Hanssen, Torhild Portrett   Bjoa 2021 38
Bruer og ferdslevegar på Midtbygda Vikedal, Ola    Kommunikasjon Vikedal 2021 42
Espelandssvingane Haugland, Anders   Kommunikasjon Ølensvåg 2021 48
Frå barndoms,-ungdoms- og vaksentid Skipavåg, Lars Bernhard   Barndomsminne Imsland 2021 52
Handelsmnnen Andreas Eikeland Erland, Tore B.  Portrett   Skjold 2021 57
Gamle bilete         2021 62
Mat og matskikkar, fløytekodla og andre kodler Døvik, Anne-Lise Mat og matskikkar Hushald   2021 69
På sirafiske under første verdskrig Aursland, Svinbjørn Prosa Jakt og fiske Skjold 2021 80
Med kongelege røter Staupe, Arvid  Generell Jordbruk Vats 2021 92
Vikedals Øverbygd 1914 Stavanger Aftenblad Generell   Vikedal 2021 98
Krigshistorie Klungland i Ølen Klungland, Anne Britt Krigsminne   Ølen 2021 102
Ei kristenplikt å dele (Johan Thorsens legat) Listog, Gunnar Portrett   Vikebygd 2021 107
Bossplassborn Aalvik, Steinar   Barndomsminne Sandeid 2021 112
Ragnvald Eikeland Sørhus, Steinar   Ungdomsminne Vats 2021 114
Tale ved minnestøtta Steinsland, Ingrid  Krigsminne   Bjoa 2021 116
Gamle sokne- og bygdenamn i Vindafjord Særheim, Inge Stadnamn     2021 120
Ordtak  Hanssen, Liv Ordtak På folkemunne   2021 125
Lagsavisa Framsteg Imsland, Theodor   Kultur og fritid Imsland 2021 126
Naustet Kalstveit, Åsmund   Industri og handverk Ølensvåg 2021 130
Klondike i Vikebygd Vik, Per   Industri og handverk Vikebygd 2021 134
Kva skal eg gjera Askeland, Einar   Ungdomsminne Skjold 2021 136
Ølensvåg før og nå   Landskapsbilete før og nå   Ølensvåg 2021 139
Vindafjordingar i Holmenkollstafetten Grepstad, Jon    Kultur og fritid Vats 2021 140
Krydra brisling Finnvik, Tomas   Bedriftshistorie Imsland 2021 146
Speidarliv i Ølen Endresen, Sigurd  og Torstein Haugen   Kultur og fritid Ølen 2021 148
Til fjells med sauene i 1960-åra, slik eg minnest det Eikanger, John    Ungdomsminne Skjold 2021 151
Barndom og oppvekst i Nedre Vats Olsen, Kjell H.    Barndomsminne Vats 2021 156
Nokre småsoger om Knut Ulvavodl (1875-1953) Finnvik, Tomas Portrett   Vikedal 2021 160
Frå dagboka til Ola Stokka Stokka, Ola  Dagbok   Vats 2021 162
Slik Jan ser det,  Ellen Nordtveit Nordtveit, Jan  På baksida   Vats 2021 171
Åleine Askeland, Einar Dikt   Vikedal 2019 7
Eit minne for livet Askeland, Einar   Barndomsminne Skjold 2019 142
Titlands pensjonat Birkeland, Signe Alice Generell   Vikebygd 2019 140
Vennskapen mellom jøden og nazisten Bjørnsen, Liva Skeie Krigsminne   Imsland 2019 92
Forplantningslære Bratteland, Jon   Barndomsminne Vikedal 2019 114
Ein eventyrleg vinter i Vikedal Bø, Ole Aril   Barndomsminne Vikedal 2019 8
Eit unikt tekstilfunn Bøe, Ellen Tjørom   Arkeologiske funn Sandeid 2019 146
Skulegut på 1920-talet Dagsland, Hans Skule   Skjold 2019 160
Gilja på Uro i Ølensvåg Dalen, Lars   Jakt og fiske Ølensvåg 2019 34
Jord- og steinras rundt Ølensfjorden Dalen, Lars Generell Jordbruk Ølen 2019 61
Sten Dueland, ein busspionèr…. Dalen, Lars Portrett   Ølen 2019 134
Eit hitlerbilete, ein gutestrek som….... Dalen, Lars Krigsminne   Ølensvåg 2019 137
Fraktebåten Jeppe Dalen, Lars   Maritimt Ølensvåg 2019 155
Bertha mistet både Dagny og Daniel Tor Dagfinn Danielsen Dommersnes Portrett   Vikebygd 2019 36
I alt handlet for 277,96  (dagbok) Dybdahl, Henrik / Østrem, Nils Olav Dagbok   Skjold 2019 103
Jens Kristisn Dørheim frå Hiksdal Dørheim, Eirik Vetrus Min familie i historia   Ølen 2019 120
Mat og matskikkar  (sild) Døvik, Anne-Lise Mat og matskikkar Hushald   2019 112
Fjelland & Fjelland Døvik, Anne-Lise   Bedriftshistorie Vats 2019 148
Mitt opphald i abeidstenesta (AT) Eide, Ingvar Mayer Krigsminne   Skjold 2019 74
Bismarvekta Finnvik, Tomas Gamle ting     2019 170
Ordtak Hanssen, Liv Ordtak     2019 125
Svolt i Vindafjord? Haugen, Torstein   Hushald   2019 126
Kongens gamle postveg Haugland, Anders   Kommunikasjon Ølen 2019 20
Dei gløymde gravplassane Haugland, Anders Kyrkje og kristenliv   Ølen 2019 152
Bonde og emissær Haugland, Oddvar Kyrkje og kristenliv Kultur og fritid Imsland 2019 46
Garden Imsland Imsland, Theodor   Jordbruk Imsland 2019 28
Prestelånet Imsland, Theodor   Jordbruk Imsland 2019 33
Han er ikkje superhelt, men han er min helt Jansen, Solfrid Marie Portrett   Sandeid 2019 132
Søndagsslaget om eit skjerereir i Skjold Kalstveit, Arne Martin   Ungdomsminne Skjold 2019 116
Klimadebatt i Morgenbladet i 1823 Kielland, Morten H Generell   Vikedal 2019 130
Grustaket på Sagi Langelandsvik, Einar   Bedriftshistorie Skjold 2019 100
Løypestrenger og hemmelige hytter i Sandeid Larsen, Asbjørn Generell   Sandeid 2019 97
Då Petter Strømsing vitja Ølen Lillehammer, Arnvid   Kultur og fritid Ølen 2019 58
Frå Waisenhuset til Bjoa Listog, Gunnar Portrett Helse og sosial Bjoa 2019 64
Til Nedstrand på ungdomsskule Listog, Gunnar Skule Ungdomsminne Skjold 2019 94
Det perfekte kastet Skien, John   Barndomsminne Bjoa 2019 138
To plass - to kvinneliv Skigelstrand, Olav Portrett   Sandeid 2019 14
Torgils av Ihle ig pave Clements VII Staupe, Arvid Portrett   Sandeid 2019 53
Skrivemåten av stadnamn Særheim, Inge Stadnamn     2019 108
Marie Rotvoll Sørvåg, Ingrid Mathilde Portrett   Vikebygd 2019 119
Hotellet i Vikebygd Sørvåg, Ingrid Mathilde Generell   Vikebygd 2019 158
Portrett frå Stokkadalen Torstveit, Leiv Portrett   Vats 2019 85
Lars Tveit - postmannen i Hagen Tveit, Anne Berit Skipavåg Portrett Kommunikasjon Vikedal 2019 48
Eggjaleitet "Vakraste utsikta i landet" Tveit, Jens   Barndomsminne Skjold 2019 18
Oppvekst på 50- og 60-talet Tveit, Marit m/fleire   Ungdomsminne Bjoa 2019 23
Eit ungdomsminne Velde, Olav   Ungdomsminne Vats 2019 40
"Stygg mineringsulukke i Vats" Velde, Olav Fråflytta buplasser Jordbruk Vats 2019 156
Pengesetlar trykte på Ohm Velde, Olav Frå farne tider   Vats 2019 169
Perahuset Vik, Per Generell   Vikebygd 2019 70
Slåttekar i Vikedal og Skjold Østrem, Nils Olav Portrett Jordbruk Vikedal 2019 43
To ulike hundreårsjubileum Østrem, Nils Olav Generell     2019 144
Landskapsbilete før og nå   Landskapsbilete før og nå Natur Vikedal 2019 143