Torsdag 28 februar kl 19.00 i Vindafjordhallen

Program:
Tora Aasland: Om UNESCO
Sylfest Lomheim: «Bør Pilatus vaska hendene sine, eller kan han toa dei?» Språklege utfordringar under omsetjing av Bibelen
• Årsmøtesaker

Det blir høve til å kjøpa kaffi og litt å bita i.

Alle medlemmer og interessert er velkomne.