Årsmøtet finn stad onsdag 27.februar kl 19 på Ølen Gjestegård.

• Årsmøtesaker
• Budsjett og arbeidsprogram for 2019
• Endring vedtekter
• Kontingent

Etterat årsmøtet er ferdig, kåserar Sylfest Lomheim om
"Ordsprang frå 1917 - 2017" -endringar som har funne stad i dette hundreåret

Velkomne - me har inga påmelding!!