Velkommen til Årsmøte i Skjold og Vats sogelag på Nagel tunet, torsdag 27. februar 2020, Kl 19.00

Her blir det foredrag av Arvid Bærheim: Dei fyrste  boreoperasjoner i Norge, sett fra en «roustabout» + Norsk Esso 125 år i Norge!
Matøkt + åresal
Vanlege årsmøtesaker!

Med vennleg helsing
Skjold og Vats sogelag