Alle medlemene i sogelaga i kommunen  og faste abonnentar har møte og talerett.
Men berre dei valde utsendingane frå sogelaga og styret har røysterett på årsmøtet.

 I tillegg til vanlege årsmøtesaker og val, blir det kaffi og litt å bita i og kåseri av Steinar Aalvik .

 Styret