I årets utgåve av Vindetreet har vi tatt inn ein artikkel skrive av Kjell H. Olsen om korleis det var å veksa opp i Nedre Vats på 1950 og 60-talet. Artikkelen i boka er ei forkorta utgåve av den opphavelege artikkelen han har skrive. Denne vart for lang til å trykkast i Vindetreet. Men nå er heile artikkelen lagt ut på nettsida vår under fana «Artiklar på nett».