Bli med å hør om oljeeventyret frå starten av, til i dag, og bygginga av betong plattformer i Vats og Yrkesfjorden!

Velkommen til Skjold Arena, torsdag 13. okt. Kl 19.00

NORGE OG OLJERIKDOMMEN,
Journalist i Aftenbladet og BT og forfattar Bjørn Vidar Lerøen tar oss med på reisa frå byrjinga og til i dag, av Norsk Oljeindustri.
Pause med kaffi og noko å bite i.
Etter kaffien tar Jan Moksnes med til bygginga av betong plattformer i Vats/Yrkesfjorden, han var sjef for Norwegian Contractors og sentral bygging av betong plattformer.

Alle velkomne!
Inngangspengar: Nok 200.-