Kjære sogelags medlemmer!

 ÅRSMØTE SKJOLD OG VATS SOGELAG Torsdag 22. februar kl. 19.00 på Nagel-Tunet, Skjold

• Seniorforsker ved Norsk oljemuseum, Kristin Øye Gjerde, vil kåsera om: Elektrifiseringa av Haugalandet.

Matøkt – Loddsal

- Vanlege årsmøtesaker

 Alle medlemmer og interesserte er velkomne. ROGALAND HISTORIELAG/SKJOLD OG VATS SOGELAG

Mvh
Skjold og Vats sogelag