Eli Opsal og Beret Guldberg gjekk ut av redaksjonen i vår. Begge har vore med i redaksjonen over 20 år, Beret heilt frå oppstarten i 1992, og dei fortener stor takk for lang og god teneste. Begge har likevel bidratt med kvar sin artikkel i år. Dei har ikkje heilt lagt inn årane og kanskje kan vi få nyta meir av deira skriveglede i komande år også.

Inn i redaksjonen har vi fått Anne Berit Skipevåg Tveit, som skal ha hovudansvar for Vikedal og Anne-Lise Døvik som skal arbeida mest med Sandeid.