Nedanfor ligg ei lenkje som fører til eit skjema der lesaren kan sjå og søkje i manus, og gje tilbakemeldingar i eit skjema. Det er fint om sogelagsmedlemer og andre kjennskap til gardar og bygder, kan bidra med rettingar, kommentarar og suppleringar til bygdebokmanuset.

Du får tilgang til manuset ved å trykke på peikar i teksten du får opp. («Du kan opne ei PDF-fil med manus ved å klikke her» )

Manusutdraget vil liggja tilgjengeleg ut månaden og vi ber om tilbakemelingar innan laurdag 30. mars 2019.

https://response.questback.com/fagbokforlaget/heimarogfolkivikedal

Nils Olav Østrem